«Єдине вікно» визначається як механізм, що дозволяє сторонам, які беруть участь у торговельних і транспортних операціях, представляти стандартизовану інформацію та документи з використанням єдиного пропускного каналу з метою виконання всіх регулюючих вимог, що стосуються імпорту, експорту і транзиту»

РЕКОМЕНДАЦІЯ ЄЕК ООН № 33

Міжнародні семінари

Перший Міжнародний семінар з питань спрощення процедур торгівлі на тему: "Концепція" єдиного вікна "та інтеграція режимів залізничних перевезень при спрощенні процедур торгівлі на території загальноєвропейського простору".


Дата проведення 01 червня 2011 р.
Місце проведення Україна, м. Одеса, Приморський бульвар 11, Готель "Лондонський"

РЕКОМЕНДАЦІЇ


1 червня 2011 в Одесі відбувся Міжнародний Семінар з питань спрощення процедур торгівлі на тему: "Концепція" єдиного вікна "та інтеграція режимів залізничних перевезень при спрощенні процедур торгівлі на території загальноєвропейського простору".

У семінарі взяли участь представники Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН), ОСЗ, ЦІТ, Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні, державних органів України, бізнес спільноти, а також представники Молдови, Литви, Росії, Сінгапуру та Чеської Республіки.

Учасники відзначили доречність його проведення саме зараз, в умовах зростаючої ролі спрощення і автоматизації процедур торгівлі, стратегічної позиції України як транзитної держави та економічної інтеграції країни в європейський простір.

В ході семінару розглянуто два блоки питань:

(А) питання, що стосуються спрощення процедур торгівлі; ключова тема - можливість впровадження в Україні принципу "єдиного вікна" (Рекомендації ЄЕК ООН № 33, 34, 35) в організацію взаємодії учасників торгових операцій і контролюючих органів;

(Б) питання розвитку торгівлі та залучення нових транзитних потоків в напрямку осей міжнародних транспортних коридорів "Північ-Південь" та "Європа-Азія"; ключова тема - перспективи і найближчі плани розширення практики застосування уніфікованої електронної накладної ЦІМ / СМГС.

Особливо відзначено стратегічне значення, як для міжнародної торгівлі, так і для України, реалізації таких ініціатив, як "електронна митниця", контейнерний поїзд "Вікінг".

На думку учасників семінару, досягненню загальних цілей проекту "Електронна митниця" міг би сприяти, поряд з реалізацією пілотного проекту з електронного декларування, паралельний запуск в Україні пілотного проекту по впровадженню принципу "єдиного вікна" в організацію взаємодії учасників торгових операцій і контролюючих органів.

Прив'язка розташування "єдиного вікна" до маршруту поїзда "Вікінг" дозволила б отримати з цього організаційно-технічного рішення також очевидну користь для розвитку перевезень із застосуванням уніфікованої електронної накладної ЦІМ / СМГС. Створення «єдиного вікна» на маршрутах повітряних перевезень дало б необхідний імпульс для активізації залучення авіаційного транспорту в загальну мережу комбінованих перевезень.

Суміщення, в області професійної підготовки декларантів та митних брокерів, національних та міжнародних програмних продуктів, доречних для цілей "єдиного вікна", дозволило б на більш ранньому етапі отримувати і розвивати необхідні професійні навички.

За результатами семінару учасники схвалили наступні рекомендації:

(1) Загальні рекомендації:• Проінформувати Кабінет Міністрів України та керівництво відповідних відомств про рекомендації семінару і, зокрема, про доцільність підготовки і реалізації пілотного проекту по впровадженню принципу "єдиного вікна" в організацію взаємодії учасників торгових операцій і контролюючих органів.

• Роботам по створенню "єдиного вікна", гармонізації даних і організації електронного документообігу доцільно надати статус національного проекту, пов'язаного з проектом "електронної митниці" України, а також з міжнародними і регіональними проектами (такими як "Вікінг", ТРАСЕКА та ін);

• При прийнятті відповідного рішення розглянути можливість використання механізму державно-приватного партнерства, передбаченого Законом України «Про державно-приватне партнерство»;

• Організувати регулярні консультації щодо заходів спрощення процедур торгівлі та впровадженню "єдиного вікна" з участю різних державних органів України, ЄЕК ООН та інших міжнародних організацій, що працюють в області електронного обміну торговельними й транспортними документами та даними та спрощення процедур торгівлі.

• Протягом року після даного семінару, для узагальнення досягнутого прогресу та визначення подальших кроків у застосуванні "єдиного вікна", організувати робочу зустріч за участю ЄЕК ООН, ЦІТ, ВТамО та інших міжнародних організацій, що працюють в області сприяння торгівлі.

(2) В області заходів щодо спрощення процедур торгівлі (електронні ділові операції; реалізація концепції "єдиного вікна" при виконанні необхідних при експорті, імпорті та транзиті формальностей), впровадження міжнародних та загальноєвропейських стандартів:

• При координуючої ролі або сприяння Державної митної служби України створити робочу групу з "єдиного вікна", яка включатиме представників відповідних відомств, а також бізнес спільноти;

• В залежності від вибору рівня, на якому розпочнеться впровадження єдиного вікна "(національного або локального), підготувати і схвалити" майстер план "проекту" єдиного вікна ", зокрема, для вирішення питань міжвідомчого співробітництва, спираючись на Рекомендацію 33 ЄЕК ООН, матеріали Всесвітньої Митної Організації (ВТамО) та інших організацій;

• Паралельно з підготовкою пілотного проекту провести, на національному та локальному (наприклад, в окремих морських торговельних портах (Одеса, Іллічівськ) і аеропортах (Бориспіль, Одеса)) рівнях, дослідження на предмет:

(А) встановлення ступеня сумісності технічних систем контролюючих органів та представників бізнес спільноти;

(Б) придатності цих систем для обміну торговими даними;
(В) відповідності використовуваних документів і технічних систем міжнародним стандартам, на яких базується «єдине вікно»;

(Г) визначення необхідних змін у законодавстві, підзаконних актах і в організації роботи контролюючих органів та бізнес спільноти для впровадження «єдиного вікна»;

• Здійснити подальші кроки зі спрощення та гармонізації потоків інформації, документів і елементів даних, використовуючи рекомендації та стандарти ЄЕК ООН, ВТамО та інших організацій при проведенні аналізу бізнес-процесів;

• Продовжити і розширити роботу з інформаційного взаємодії митних служб та інших уповноважених органів України та Молдови, використовуючи переваги концепції «єдиного вікна».

(3) У області подальшого спрощення процедур торгівлі та на підтримку пріоритетною стратегії європейської інтеграції торгового і транспортного секторів України з метою розвитку торгівлі та залучення нових транзитних потоків в напрямку осей міжнародних транспортних коридорів "Північ-Південь" та "Європа-Азія":

• Вивчити можливість інтегрування електронної залізничної накладної ЦІМ / СМГС в плавний обмін даними між різними секторами, країнами і доменами;

• Провести робочу зустріч за участю ЄЕК ООН, ЦІТ, ВТамО та інших міжнародних організацій, що працюють в області електронного обміну торговельними й транспортними документами і даними і сприяння торгівлі, з метою обговорення ступеня відповідності набору даних в електронній формі залізничної накладної ЦІМ / СМГС міжнародним стандартам, що може сприяти плавному обміну даними на регіональному та національному рівні.

(4) В області поліпшення співпраці між міжнародними організаціями і національними органами, що здійснюють підготовку нормативно-правових актів та контроль руху товарів і транспортних засобів у здійсненні міжнародної торгівлі:

• Залучати міжнародних експертів для передачі найкращого досвіду, організації тренінгів та надання практичної допомоги у застосуванні міжнародних стандартів.

(5) В якості загального коментарю слід зазначити, що застосована на семінарі практика висвітлення та обговорення вузького кола проблемних питань під різними, враховуючи склад учасників, кутами зору, показала очевидні переваги діалогу, структурованого одночасно за рівнями "торгівля - транспорт", "торгівля, транспорт - держава "," торгівля, транспорт - міжнародна організація "," держава - міжнародна організація "," держава - держава "," міжнародна організація - міжнародна організація ".